Event

Co to jest EVENT?

Event (ang.) (po polsku wydarzenie, zdarzenie) – Najprościej mówiąc: event w języku angielskim znaczy „wydarzenie”. W rozumieniu branży eventowej – jest to wydarzenie zaplanowane i zorganizowane pod kątem ściśle określonego celu. Ten cel determinuje rodzaj wydarzenia, uczestników, miejsce, czas i niezbędne środki. Event jest narzędziem do osiągnięcia zamierzonego celu.

To tyle jeśli chodzi o definicję.

Bez względu jak będziemy nazywać dany event: impreza firmowa, akcja promocyjna, otwarcie oddziału, promocja produktu, impreza integracyjna pełna atrakcji po szkoleniu w hotelu – wszystkie te wydarzenia wymagają wielu elementów np. występ artysty, prowadzenie imprezy przez konferansjera, stosownie ubrane i kompetentnie udzielające informacji hostessy, przygotowany catering, nagłośnienie i oświetlenie wraz z podestem, materiały reklamowe, zapewnienie obsługi technicznej i wiele innych elementów stosownie do charakteru eventu.

W pierwszej kolejności zacznijmy od zaplanowania eventu. Potrzebujemy wstępne założenia, informacje o budżecie, jaka jest idée fixe eventu.

I tym wszystkim zajmuje się Event Extra Power Łódź, która przygotuje program i będzie czuwać nad jego prawidłową realizacją.